Nhà người giàu có sân to phơi lúa, còn em nghèo có sân nhỏ phơi chym

Top