Hướng dẫn nạp tinh binh đăng bài đẩy bài bằng tinh binh

kynu

Dâm Nữ
Mỹ Nhân
Tinh Binh
5,013
Đầu tiên muốn nạp tinh binh thì các bạn liên hệ @Kỹ Nữ
Bước 1 bấm vào icon như trong hình
Rồi chọn chuyển tinh binh

Nó hiện ra 1 bảng như hình , chọn Chuyển TB
Tên thành viên bạn điền là @Kỹ Nữ
Amount là số tinh binh bạn chuyển
Ví Dụ như hình bên dưới
Muốn gia hạn bài viết thì ghi : GH tên hàng + Mã số 4 SĐT cuối của em hàng
Muốn up đẩy bài viết lên trang đầu thì ghi : UP tên hàng + Mã số 4 SĐT cuối của em hàng
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top