Hoàng Oanh lần đầu check hàng

magic

Tập Chơi
Tinh Binh
2,067
Tui trước giờ không đi "hàng" nhưng chắc sắp tới sẽ thử :)
Trước mắt thấy 3 em này xem hình okay.
Không biết trong mấy em này có em nào tệ không? Tui sẽ hẹn từng em một. Nếu có gợi ý gì thêm về em nào okay thì comment giùm
1. Trúc Hà:


CxrbDP.md.jpg
CxraGy.md.jpg
CxrHj7.md.jpg
Cxr0ZH.md.jpg
CxrqfN.md.jpg
Cxrig4.md.jpg
CxrKHR.md.jpg
CxrlIu.md.jpg
Cxrdy3.md.jpg
CxrDC5.md.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Mario

Tập Chơi
Tinh Binh
2
Tui trước giờ không đi "hàng" nhưng chắc sắp tới sẽ thử :)
Trước mắt thấy 3 em này xem hình okay.
Không biết trong mấy em này có em nào tệ không? Tui sẽ hẹn từng em một. Nếu có gợi ý gì thêm về em nào okay thì comment giùm
1. Trúc Hà:


CxrbDP.md.jpg
CxraGy.md.jpg
CxrHj7.md.jpg
Cxr0ZH.md.jpg
CxrqfN.md.jpg
Cxrig4.md.jpg
CxrKHR.md.jpg
CxrlIu.md.jpg
Cxrdy3.md.jpg
CxrDC5.md.jpg
.
 
Top