Cần thơ có bến Ninh Kiều, chiều chiều ra bến gái nhiều hơn dân

Top