Phú nguyễn's latest activity

  • P
    Phú nguyễn đã đăng chủ đề mới.
    Chuyện là cách đây vài ngày mình có vào đc 1 group Telegram có các ông đưa hình vào nhờ các khứa Photoshop 18+ để thỏa mãn, chưa kịp gì...
Top